O nama

Ivan Vajs

Ivan Vajs

Osnivač kompanije

International Health će trajno razvijati i održavati dugoročne odnose s partnerima i potrošačima nudeći im jedinstvene proizvode kojima nastojimo pravovremeno odgovoriti na zdravstvene potrebe današnjice.

Ivan Vajs, predsednik kompanije


Više od decenije stvaramo jedinstveni program proizvoda koji pomažu u očuvanju zdravlja, prevenciji i lečenju bolesti. Kao preduslov ostvarenja visoko postavljenih poslovnih ciljeva uspostavili smo sistem vrednosti koji nas vodi - stručnost i profesionalnost. Stalno razvijamo i usvajamo nova znanja i veštine, jer smo potpuno svesni da je naša snaga u znanju i veštinama naših zaposlenih. Razvijamo otvorenu komunikaciju i kvalitetan timski rad koji nas vodi napred. Uspešnost i kvalitet poslovanja International Health-a ogleda se u jedinstvenim i inovativnim proizvodima koji pomažu u očuvanju zdravlja, prevenciji i lečenju bolesti. Korisnicima pružamo mogućnost stvaranja vlastitog znanja i svesti o zdravlju te na taj način podupiremo odgovoran i svestan način života kao i ličnu brigu za zdravlje.
International Health u kratkim crtama
  • Uspešno poslujemo još od 2002 godine, a danas imamo oko 90 zaposlenih
  • Naši već prepoznatljivi brendovi prisutni su u 8 zemalja regiona
  • Portfolio gradimo na sertifikovanom kvalitetu proizvoda, kroz stalna istraživanja i razvoj
  • Razvoj kompanije usmeravamo prema potrebama naših korisnika